שירותי דרך וגרירה - תנאי שימוש

עודכן לאחרונה:
הורדת קובץ PDF

א. הגדרות

במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות האמורה בצידם:

1. "לקוח/ה" – כל מי שהצטרף/ה להסדר חניה באמצעות Cello והינו/ה זכאי/ת לקבלת שירותי "חבילת שירותי דרך" על פי הוראות מסמך זה.

2. "רכב"– רכב פרטי או עסקי בבעלות פרטית או בבעלות חברה המחזיקה עד 100 רכבים, למעט: רכב שמשקלו הכולל מעל 5 טון או שהינו רכב דו גלגלי או כלי תחרותי המשמש לנהיגה ספורטיבית, או רכב בבעלות חברת ליסינג או חברה להשכרת רכב או רכב המשמש להסעת נוסעים בתשלום.

3. "השירותים" – השירותים הניתנים בהתאם למפורט באמנת השירות על פי הוראותיה וסייגיה.

4. "נותן השירות" – בלו איכות בע"מ ו/או כל אחר מטעמה.

5. "דרך" – כביש אספלט או דרך שנסללה לצורך תנועת כלי רכב פרטיים, מסחריים או מקום חניה מוסדר.

6. "מוקד השירות" – קו טלפון שיפעיל נותן השירות בעבור המנויים לצורך קבלת השירותים. מספר הטלפון של המוקד הוא 6261*.

7. "דמי שירות" – סכומים שהלקוח/ה מחויב/ת לשאת בהם בעצמו/ה כתנאי לקבלת השירותים (לדוגמא עלות הדלק בעת החילוץ). הלקוח/ה ת/ישלם את דמי השירות ישירות לנותן השירות כפי שיורה לו/ה מוקד השירות.

ב. פירוט השירותים

1. שירות החלפת גלגל:

החלפת גלגל במהירות וללא עלות – שירות עד הרכב.

1.1 במסגרת שירות זה, יגיע נותן שירות למקום הימצאותו של הלקוח/ה ויבצע החלפה של הגלגל התקול בגלגל רזרבי הנמצא ברשות הלקוח/ה.

1.2 מתן השירות מותנה בכך שהגלגל הרזרבי וחלקיו (ברגים ואומים) קיימים תקינים ומצויים ברשות הלקוח/ה וכן קיימים כלים מתאימים (לרבות מפתחות יעודיים לגלגלי מגנזיום) ותקינים ברכב.

1.3 השירות אינו כרוך בתשלום דמי שירות.

2. שירות אספקת דלק (תדלוק):

נתקעת באמצע הדרך בלי דלק? Cello תדאג לך

2.1 לקוח/ה אשר נתקע/ה עם רכבו/ה מפאת חוסר דלק ואינו/ה יכול/ה להתנייד לתחנת תדלוק קרובה למקום הימצאותו/ה, ת/יהא זכאי/ת לשירותי אספקת הדלק מנותן השירות.

2.2 עלות הדלק תחול על הלקוח/ה ועל חשבונו/ה בלבד בהתאם לתעריף משרד האנרגיה כפי שיהיה בתוקף במועד קבלת השירות בפועל, השירות יינתן ללא תשלום דמי שירות.

3. ניידת שירות:

הדלת ננעלה? יש צורך בתיקון קל? טכנאי השירות שלנו עומדים לשירותכם בכל עת.

השירותים יינתנו 24 שעות 7 ימים בשבוע ללא תשלום דמי שירות.

3.1 הגעת רכב השירות אל הלקוח/ה תתבצע בתוך שעתיים ממסירת כל הפרטים הנדרשים למוקד השירות בכפוף לתנאי מזג האוויר, עומסי תנועה ותנאים נוספים העלולים לעכב את הגעת נותן השירות למקום.

3.2 השירות יינתן באמצעות ניידת שירות שתגיע למקום התאונה או התקלה בלבד לאחר קבלת כל פרטי הקריאה הנדרשים במוקד בלו, למעט במקרים הבאים:

3.2.1 בימים בהם תנאי מזג האוויר קיצוניים (שרב, גשם).

3.2.2 באזורים שמחוץ לערים יינתן השירות בתוספת זמן הנסיעה מהעיר הקרובה.

3.2.3 באירועים הנובעים מכוח עליון ובכפוף למפגעי תעבורה והגבלות ביטחוניות.

4. שירותי התנעת רכב (התנעת חירום והטענת מצבר): 

הרכב לא מניע? שירות התנעה לרכב עד אליך.

4.1     במסגרת השירות ת/יהא זכאי/ת הלקוח/ה להזמנת ניידת שירות למקום הימצאות רכב הלקוח/ה לצורך התנעת הרכב, רק בנסיבות בהן מצבר הרכב התרוקן.

4.2     לאחר התנעת רכב הלקוח/ה ו/או אישור מנותן השירות כי רכב המנוי כשיר לנסיעה, על הלקוח/ה לנסוע ישירות למוסך.

4.3     במקרה ששירות זה ניתן לאחר השעה 17:00 (בימי חול) ובעת שהמוסך סגור, הרי שבמקרה שבו רכב הלקוח/ה מתניע בבוקר שלמחרת באופן עצמאי, על הלקוח/ה לנסוע ישירות, וכדבר ראשון באותו בוקר, למוסך.

4.4     במקרה ששירות זה ניתן לאחר השעה 17:00 (בימי חול) ובעת שהמוסך סגור, הרי שבמקרה שבו רכב הלקוח/ה אינו מתניע בבוקר שלמחרת קבלת השירות, על הלקוח/ה ליצור קשר עם נותן השירות עד השעה 08:00 באותו בוקר, על מנת לקבל שירות נוסף ללא תשלום, ולאחר קבלת השירות הנוסף כאמור, על הלקוח/ה לנסוע במישרין למוסך.

4.5   יובהר כי ככל שהלקוח/ה ת/יידרש להחליף את המצבר עקב תקלה שלא ניתן לתקנה באמצעות הנעה בעזרת כבלים, עלות המצבר תחול על הלקוח/ה ועל חשבונו/ה בלבד בהתאם לתעריף נותן השירות במועד האירוע. חברת Cello מעניקה ללקוחות חבילת שירותי הדרך 20% הנחה על רכישת מצבר חדש דרך נותן השירות.

4.6  חבילת שירותי הדרך אינה כוללת שירות גרירה.

5 תיקוני דרך קלים:

5.1    במסגרת השירות ת/יהא זכאי/ת הלקוח/ה להזמנת ניידת שירות למקום הימצאות רכבו/ה לצורך תיקוני דרך קלים, ללא אחריות לחלפים. הלקוח/ה ת/ישלם עבור החלפים.

5.2     תיקוני דרך קלים כאמור הינם תיקונים זמניים בלבד וחובה על הלקוח/ה להגיע ישירות למוסך לתיקון קבוע של התקלה.

5.3 על מנת לקבוע באם מדובר בתיקון דרך קל, ת/יצור קשר הלקוח/ה עם מוקד בלו, אשר יקבע את מהות התקלה.

6. שירות הזמנת מונית (החל מתאריך 23/03/22 והחל מגרסת אפליקציה 7.00):

נתקעתם בדרך? הרכב לא כשיר לנסיעה? אנחנו נזמין לכם מונית ונחזיר אתכם הביתה בשלום.

הסעת לקוח/ה במקרה בו הרכב אינו כשיר לנסיעה כתוצאה מתאונת דרכים או תקלה, בעל/ת החשבון ו/או נהג/ת בחשבון יהיו זכאים להסעה ממקום התאונה או התקלה ליעד לבחירתו/ה.

6.1 אופן מתן השירות:

השירות יינתן לאחר שניידת שרות של חברת "בלו איכות" בדקה את הרכב ומצאה שיש צורך לגרור אותו. הזמנת המונית נעשית ללא דיחוי מול נציגי מוקד בלו בלבד.

השירות יינתן באמצעות מונית שתגיע למקום התאונה או התקלה בלבד לאחר קבלת כל פרטי הקריאה הנדרשים במוקד בלו, למעט במקרים הבאים:

6.1.1 בימים בהם תנאי מזג האוויר קיצוניים (שרב, גשם).

6.1.2 באזורים שמחוץ לערים יינתן השירות בתוספת זמן הנסיעה מהעיר הקרובה.

6.1.3 באירועים הנובעים מכוח עליון ובכפוף למפגעי תעבורה והגבלות ביטחוניות.

6.2 חשוב לדעת:

ההסעה תהיה ליעד אשר נמצא ברדיוס של עד 50 ק"מ ממקום התאונה או התקלה.

השירות יינתן רק ממקום התאונה ולא ממגרשי חניה משטרתיים ו/או מגרשי אחסנה בשרות המשטרה ו/או ביתו של המנוי ו/או מוסכים, או כל מקום אחר.

7. גרירת רכב (החל מתאריך 17/04/22 והחל מגרסת אפליקציה 7.10):

שירות גרירת הרכב ניתן בשטחי מדינת ישראל בהתייחס לחריגים הבאים: בשטחי יהודה שמרון וחבל עזה – בכפוף להוראות השלטונות ואילוצי בטחון. שטחים שבשליטה ו/או באחריות צבאית ו/או אזרחית של הרשות הפלשתינאית.

7.1 זמינות השירותים

  • השירות יינתן עד שעתיים וחצי מקבלת הקריאה במוקד בלו.
  • בהתאם לנסיבות המקרה, בהתחשב באילוצי מזג האוויר, זרימת התנועה ואירועים ביטחונים.
  • מנויי שירות הגרר זכאים לשירותים הבאים ללא תמורה וללא הגבלה של מספר הפניות במשך תקופת המנוי (שירות גרירה אחד פר מקרה).

7.2 פירוט השירותים

7.2.1 השירות יינתן באם קיים צורך לגרור את הרכב כתוצאה מהיות הרכב בלתי ניתן להפעלה עקב תקלה מכאנית/ חשמלית או תאונת דרכים או פריצת / גניבת הרכב.

7.2.2 הגרירה תוזמן אם אין באפשרות לנציג חברת בלו להתניע את רכב המנוי ו/או לבצע בו תיקון דרך במקום או לספק שירותי דרך.

7.2.3 בלבד שניתן לבצע את שירות הגרירה על ידי גורר תקני, ללא סיוע של גוררים אחרים או כלי עזר.

7.2.4 המנוי/ה זכאי/ת לעזוב את הרכב עד הגעת איש השירות ולקבל מחברת בלו זמן התראה שלא יעלה על 30 דקות, על מנת שת/יוכל להימצא ליד הרכב עם הגעת איש השירות. למעט מקרים בהם הלקוח/ה אינו/ה מעוניינ/ת להמתין לגרר ומנחה את חברת בלו באחריותו/ה אודות הימצאות הרכב ומפתח הרכב.

7.2.5 השירות יינתן בתנאי שהרכב נמצא על דרך (דרך משמעה: כביש אספלט, או עד 20 מטר מכביש אספלט על דרך כבושה, או במקום חניה מוסדר או פרטי) וניתן להגיע אל הרכב עם הגרר.

7.2.6 הגרירה תבוצע ברדיוס של עד 60 ק"מ ממקום התאונה או התקלה.

7.2.7 חברת בלו לא תגרור את הרכב ממוסך או מסביבתו הקרובה.

7.2.8 חברת בלו לא תגרור רכב חשמלי.

7.2.9 חברת בלו רשאית לגרור כלי רכב נוספים באותה העת שבה נגרר רכב המנוי/ה.

7.2.10 חברת בלו לא תספק שירות גרירה אם הצורך במתן השירות נובע מטיפול של גורם לא מוסמך ברכב המנוי/ה, או כתוצאה משימוש רכב המנוי/ה בספורט תחרותי.

7.2.11 שירות בחניונים תת- קרקעיים ועיליים מקורים יינתן בתנאי שתימצא אפשרות גישה ישירה לגרר. אם תידרש משיכת הרכב מן החניון – השירות יהא כרוך בתשלום נפרד מול מוקד חברת בלו.

7.2.12 עלות דמי הכניסה לכבישי אגרה יחול על חשבון המנוי/ה ומול מוקד בלו בכרטיס אשראי ע"ס 30 ש"ח.

7.3 עלות השירות: 5 ש"ח לחודש לכל כלי רכב במנוי, רק עבור מנויי חבילת שירותי הדרך.

8. שירות תיקון פנצ'ר לצמיג (עד תאריך 23/03/22 ועד גרסת אפליקציה 7.00, לא כולל):

תיקון פנצ'ר מקצועי בפריסה ארצית – וללא עלות.

8.1 המנוי/ה זכאי/ת לקבלת שירות תיקון פנצ'ר בצמיג.

8.2 השירות יבוצע באחת מתחנות השירות הקיימות בהסדר עם נותן השירות בלבד ואינו כרוך בתשלום דמי שירות.

8.3 למען הסר ספק מובהר, כי במקרים בהם יימצא הצמיג כאינו בר תיקון, עלות רכישת צמיג חלופי או כל תיקון אחר שאינו נכלל במסגרת שירות זה תחול על המנוי/ה ועל חשבונו/ה בלבד.

8.4 השירות יינתן בהתאם לשעותך הפעילות של נותן השירות אליו בחר/ה המנוי/ה לגשת.

8.5 השירות אינו כולל עבודות של כיוון פרונט ו/או איזון גלגלים.

8.6 השירות אינו כולל רכב שצמיגיו ניזוקו בכביש לא סלול ורכב שבעליו/ה עשה שימוש לרעה ו/או בחוסר תום לב בזכאותו.

8.7 לקבלת השירות יש לגשת עם הרכב הרשום במנוי המחובר לשירות.

למפת הפנצ'ריות

9. הלקוח/ה ת/יהא זכאי/ת לקבלת השירותים המפורטים בסעיפים 1-6 לעיל לאחר תקופת אכשרה בת 24 שעות מההצטרפות. במסגרת חבילת שירותי הדרך, לא יינתן כיסוי לרכב שבעת המקרה ובעת הפנייה לנותן השרות לא היה עם רישיון רכב בתוקף.

10. אופן קבלת השירות:

10.1 מוקד השירות יפעל 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, למעט ערב יום כיפור 3 שעות לפני כניסת הצום ועד 3 שעות לאחר צאת הצום.

10.2 נזקק/ת הלקוח/ה לאיזה מן השירותים המפורטים לעיל, ת/יפנה טלפונית למוקד השירות ת/יזדהה בשמו/ה, במספר הרכב, במספר הזהות ובכל פרט אחר שיידרש לקבלת השירותים וכן בפרטים על מקום הימצאותו המדויק של הרכב הזכאי לשירות.

10.3 פנ/תה הלקוח/ה למוקד השירות, ומסיבה כלשהי הו/יא אינו/ה מופיע/ה ברישומי המוקד כזכאי/ת לקבלת השירותים או איזה מהם, ת/ימסור בעל/ת המנוי את פרטי כרטיס האשראי שלו/ה ות/ויחתום על כתב התחייבות לפיו הו/יא מתחייב/ת לשאת במלוא עלות השירות הרלוונטי לפי מחירון נותן השירות וזאת אם יתברר שאינו/ה זכאי/ה לשירות על פי תנאי אמנת השירות.

10.4 הגעת רכב השירות אל הלקוח/ה תתבצע בתוך שעתיים ממסירת כל הפרטים הנדרשים למוקד השירות בכפוף לתנאי מזג האוויר, עומסי תנועה ותנאים נוספים העלולים לעכב את הגעת נותן השירות למקום.

10.5 השירות ניתן בכל רחבי הארץ למעט שטחים שאינם בשליטה ישראלית.

10.6 במידה והרכב נמצא בכביש אגרה או בחניון בתשלום, על הלקוח/ה לשאת בעלות הכניסה של נותן השירות.

10.7 השירותים יינתנו לרכב בבעלות הלקוח/ה בלבד, ואין הלקוח/ה רשאי/ת להעביר את הזכות לקבלתם לרכב אחר.

10.8 נותן השירות ישפה את המנוי בגין כל נזק ישיר שיגרם לרכב כתוצאה ממתן השירות בפועל, בכפוף לכל דין. נותן השירות לא יהיה אחראי לנזקי ירידת ערך ו/או לנזק תוצאתי שהוא, לרבות אובדן שימוש. מתן השיפוי הינו בתנאי שהלקוח/ה ת/יודיע לנותן השירות על קרות הנזק או האובדן באופן מיידי ות/ויאפשר לו לבדוק את הרכב לפני תיקונו ולא יאוחר מ-10 יום מיום קרות הנזק. על הלקוח/ה להמציא לנותן השירות בהקדם האפשרי פירוט בכתב של כל הנזקים שנטען כי נגרמו במהלך מתן השירות.

מתי הזכאות לשירות בתוקף?

הזכאות לשירות תהיה תקפה מן המועד בו אישרה Cello ללקוח/ה את כניסתו/ה לשירות ועד שתסתיים על פי תנאיו, או במועד הנקוב בטופס אישור ההצטרפות (המוקדם מבניהם).

נותן השירות והלקוח/ה רשאים לבטל את הזכאות לשירות בכל עת, בכפוף לכללים הבאים:

אם הלקוח/ה ביקש/ה לבטל

הלקוח/ה רשאי/ת לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 יום מהמועד הנקוב בטופס ההצטרפות או מיום קבלת טופס אישור ההצטרפות (לפי המאוחר)  ובלבד שלא צרך/ה את השירות.

לקוח/ה שהו/יא בעל/ת מוגבלות, אזרח/ית ותיק/ה או עולה חדש/ה, ולא צרך/ה את השירות, רשאי/ת לבטל רטרואקטיבית את העסקה בתוך 4 חודשים מהתאריך הנקוב בטופס ההצטרפות או מיום קבלת טופס אישור ההצטרפות (לפי המאוחר).

לאחר חלוף המועדים כאמור לעיל, הלקוח/ה רשאי/ת להודיע בכל עת על רצונו/ה בביטול. מועד סיום תוקף הזכאות לשירות יהיה במועד שנקב/ה הלקוח/ה בהודעת הביטול, אך לא לפני תום:

3 ימים ממועד הבקשה, אם ניתנה בטלפון למוקד Cello, או באתר החברה / או באפליקציה.

6 ימים ממועד הבקשה, אם ניתנה באמצעות דואר רשום לכתובת משרדי Cello.

בהודעת הביטול ת/ימסור הלקוח/ה את שמו/ה ומס' תעודת הזהות שלו/ה (בהודעה בע"פ – גם את כתובתו). במקרה ביטול הלקוח/ה ת/יישא בעלות דמי המנוי עד למועד כניסת הביטול לתוקף.

אם Cello או בלו איכות ביקשו לבטל –

מועד סיום הזכאות לשירות יהיה:

לאחר 15 ימים ממועד הבקשה, אם נשלחה לכתובת המייל של הלקוח/ה.

לאחר 21 ימים ממועד הבקשה, אם נשלחה בדואר רשום למענו/ה של הלקוח/ה.

מיידי, אם הסיום הוא תוצאת אי תשלום דמי המנוי.

11. מקום שיפוט וברירת דין:

מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור לשירותים המפורטים במסמך זה יהיה  בתי המשפט המוסמכים בישראל והדין החל הינו דיני מדינת ישראל בלבד.

מס' הטלפון לקבלת השירותים:

6261* או 03-9535743

 

עלות חבילת שירותי הדרך 8.90 ש"ח לחודש עבור כל כלי רכב במנוי.

לבירורים נוספים ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של Cello בטלפון 9070* 

נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital