תקנון שירות חניית אורחים Cello Guest

עודכן לאחרונה:
הורדת קובץ PDF
 1. הגדרות – למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:
  1. "אפליקציה" – אפליקצייה המופעלת ע"י חברת Cello.
  2. "חברה" – החברה המזמינה את האורחים באמצעות שירות חניית האורחים Cello Guest של Cello..
  3. "שירות חניית אורחים Cello Guest " – שירות המאפשר תשלום דמי חניה בחניונים ע"י החברה המזמינה את האורח/ת עבור חניות רכבים שאינם רשומים באופן קבוע תחת חברת Cello, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון להלן.
  4. "אורח/ת" – מוזמנ/ת ע"י החברה להשתמש בשירות חניית אורחים Cello Guest
 2. פרשנות
  1. השימוש בשירות מהווה אישור כי הן החברה והן האורח/ת קראו את תנאי השימוש הכללים ומדיניות הפרטיות של החברה והסכימו לכל תנאיה, כמו גם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין פרסומים ו/או מצגים של החברה, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, יגברו תנאי תקנון זה.
 3. מהות השירות עבור האורח/ת
  1. על מנת שניתן יהיה לעשות שימוש בשירותי חניית אורחים Cello Guest נדרש להתקין את אפליקציית Cello במכשיר הטלפון הנייד שבבעלותך. על מנת להנות מהשירות יש להזין מספר טלפון ומספר רכב בלבד. אין חובת הזנת פרטים אישיים נוספים (כגון שם, אימייל), כמו כן לא נדרש להכניס את פרטי כרטיס האשראי או אמצעי תשלום כלשהו. מובהר כי התקנת האפליקציה והרישום לה נדרשים לשם אימות זהותך וזיהוי רכבך בחניון בלבד.
  2. ניתן לשנות את מספר הרכב עימו תגיעו עד המועד הנקוב במסרון (SMS) ההזמנה שקיבלתם מהחברה המזמינה.
 4. השימוש בשירות
  1. חברה אשר תבקש לאפשר לאורח/ת לעשות שימוש בהסדר חניה בחניונים ולשלם עבור החניה באמצעות המנוי שבבעלותה, תוכל להזמין את אורחיה להחנות בחניון מסוים באמצעות המערכת שברשותה. המערכת שולחת מסרון (SMS) לטלפון הנייד של האורח/ת אשר יכיל קישור להורדת האפליקציה וכן את פרטי ההזמנה, לרבות התאריך והשעה להזמנה
  2. במועד ההזמנה, האורח/ת י/תוכל להגיע חצי שעה לפני תחילת מועד הפגישה ועליו/ה לצאת מן החניון עד חצי שעה לאחר סיומה, וזאת על מנת שהחיוב יחול על החברה המזמינה במלואו.
  3. השימוש בשירותי חניית האורחים Cello Guest מהווה הסכמת האורח/ת למסירת המידע אודותיו/ה לחברת Cello, לשמירתו במאגרי חברת Cello ולשימוש שהחברה עשויה לעשות במידע שנאסף אודותיו/ה והכל על פי דין. חברת Cello ו/או מי מטעמה מחוייבת לשמור על המידע שברשותה בהתאם למדיניות הפרטיות או על פי הוראות הדין.
  4. כמו כן, השימוש בשירותי חניית האורחים Cello Guest ע"י האורח/ת משמעותו כי האורחים נתנו את הסכמתם לקבל מהחברה הודעות SMS תפעוליות בנוגע לחניונים אליהם מוזמנים – כניסה / יציאה וכדומה . מובהר כי האורח/ת רשאי/ת לבטל את הסכמתו/ה בכל עת ולחדול מקבלת הודעות SMS אלו דרך הגדרות חניה באפליקציה ו/או באחת מדרכי הקשר המפורטות באתר ו/או באפליקציה, או באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בטלפון 9070* והכל בכפוף לתנאי השימוש הכללים המפורטים באפליקצייה ו/או באתר החברה.
  5. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע שנאסף אודותיו והמחוזק במאגר מידע ואף לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. לפיכך, ככל שתתקבל פניה בכתב בנוגע למידע כאמור, חברת Cello תיידע את הפונה בכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלה והכל בכפוף לדין המקומי החל בעניינים מעין אלו. אם מידע כאמור אינו מדויק, חברת Cello תתקן או תמחק את המידע לפי בקשת האורח/ת. למידע נוסף, ניתן לפנות באמצעות משלוח בכתב לכתובת: הרוקמים 26 חולון, בניין D קומה 2, משרדי Cello, או לשירותי האתר.
 5. תנאים כללים
  1. חברת Cello שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את השירות כולו ו/או מקצתו ו/או לשנות את תנאיו ו/או תקופת השירות, באותו אופן שבו פורסם השירות.
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי השימוש לבין הוראות תקנון זה או פרסומים אחרים כלשהם תגברנה הוראות תקנון זה ובלבד שאין בכך על מנת לגרוע מאיזה מזכויותיה של חברת Cello בהתאם לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.
  3. רישומי חברת Cello ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות החברה ובכלל זה לשירות חניית אורחים Cello Guest בתקנון זה.
 6. אחריות
  1. חברת Cello עושה כל שביכולתה על מנת לספק לאורח/ת חווית שימוש איכותית ובטוחה. עם זאת, השירות אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לאורח/ת גישה לשירות מעת לעת.
  2. מובהר כי לחברת Cello ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן רווחים אשר יגרמו לאורח/ת ו/או לרכבו/ה כתוצאה מחניית הרכב בחניון, והחבר/ה ו/או האורח/ת פוטרים את חברת Cello ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם השימוש בשירות חניית אורחים Cello Guest ו/או חניית הרכב בחניון. מומלץ לאורח/ת לבדוק טרם חניית הרכב בחניון את תנאי השימוש החלים בחניון ובשימוש בחניון, הרי שהאורח/ת מאשר/ת את תנאי השימוש בחניון.
  3. האורח/ת מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החניון בו הו/יא חנת/ה, ולא תהיה לו/ה כלפי חברת Cello כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל עניין הקשור לחניה ובכלל זה תעריפי החניון, שעות פעילות החניון ועוד.
  4. לחברת Cello הזכות לסיים / לחסום אורחים להמשך השימוש בשירות חניית האורחיםCello Guest לפי שיקול דעתה ומטעמים סבירים ככל שבוצע שימוש בלתי חוקי בשירות ובניגוד לתקנון ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אף ללא מתן התראה מוקדמת כלשהי.
 7. ביטול
  1. בכל מקרה של ביטול הזמנה לא תהיה חברת Cello ו/או מי מטעמה חייבים בכל תשלום ו/או פיצוי כלפי האורחים.
  2. על תקנון שירות זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון שירות זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
 8. יצירת קשר
  1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באתר או ב"צור קשר" אפליקציית Cello. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות טלפון ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה תוך שלושה (3) ימי עסקים.
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital