תקנון שירות חניית אורחים Cello Guest עבור מנויים עסקיים

עודכן לאחרונה:
הורדת קובץ PDF
 1. הגדרות – למונחים הבאים תהיה המשמעות המופיעה בצידם:
  1. "אפליקציה" – אפליקצייה המופעלת ע"י חברת Cello.
  2. "חברה" – מי שמוגדר כלקוח עסקי והשלים את רישומו לשירותי חברת Cello.
  3. "שירות חניית אורחים Cello Guest " – תשלום דמי החניה בחניונים ע"י החברה עבור חניות של רכבים שאינם רשומים באופן קבוע תחת החברה, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון להלן.
  4. "אורח/ת" – משתמש/ת בשירותי החניה של Cello, באמצעות שימוש בהזמנת שירותי חניית אורחים Cello Guest.
 2. פרשנות
  1. השירות יינתן בהתאם ובכפוף להוראות תנאי שימוש העסקיים שבאתר.
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תנאי התקנון לבין פרסומים ו/או מצגים של החברה, מכל סוג שהוא ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת, יגברו תנאי תקנון זה.
 3. מהות השירות עבור האורח/ת
  1. חברה יכולה להצטרף לשירות חניית אורחים Cello Guest. במסגרת שירות זה מתאפשר לחברה לשלם באמצעות המנוי שבבעלותה עבור חניה של צדדים שלישיים (אורחים / מבקרים) בחניונים בהם קיים הסדר חניה ושניתן לשלם עבור החניה באמצעות אפליקציית Cello.
  2. חברה המעוניינת להצטרף לשירות חניית אורחים Cello Guest מחויבת בפתיחת מנוי בבעלות החברה, ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Cello כמו גם לתנאים המפורטים בתקנון זה. מובהר כי תעריפי החניה שהחברה תחוב בגין חניית האורחים שלה יהיו בהתאם לאמור בהסכם זה ובכפוף לעלות החניון.
 4. השימוש בשירות
  1. חברה אשר תבקש לאפשר לאורח/ת לעשות שימוש בחניות מוסדרות בחניונים ולשלם עבור החניה באמצעות המנוי שבבעלותו/ה, תוכל להזמין את אורחיה לעשות שימוש בחניון מסוים באמצעות מערכת ייעודית לניהול ההזמנות אשר תסופק ע"י Cello. למערכת יוזנו פרטי האורחים המבוקשים וניתן יהיה דרכה לשלוח מסרון (SMS) לטלפון הנייד של האורח/ת באמצעות המערכת. המסרון (SMS) יכיל קישור להורדת אפליקציית Cello וכן את פרטי ההזמנה לרבות – התאריך והשעה
  2. אורחים, אשר יבקשו לממש את ההזמנה, יידרשו להזין בעת רישומם לאפליקציה פרטי זיהוי ובכלל זה מספר הטלפון ומספר הרכב.
  3. מובהר כי משך החניה של האורח/ת אינו מוגבל, וכי החברה המזמינה תידרש לשלם בגין משך החניה במלואו.
  4. שימוש החברה בשירות חניית האורחים Cello Guest מהווה הסכמתה למסירת המידע אודות אורחיהם לחברת Cello, לשמירת המידע במאגרי חברת Cello ולשימוש שהחברה עשויה לעשות במידע שנאסף אודותיהם והכל על פי דין. חברת Cello ו/או מי מטעמה מחוייבת לשמור על המידע שברשותה בהתאם למדיניות פרטיות או על פי הוראות הדין.
  5. חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע שנאסף אודותיו והמחוזק במאגר מידע ואף לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. לפיכך, ככל שתתקבל פניה בכתב בנוגע למידע כאמור, חברת Cello תיידע את הפונה בכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלה והכל בכפוף לדין המקומי החל בעניינים מעין אלו. אם מידע כאמור אינו מדויק, חברת Cello תתקן או תמחק את המידע לפי בקשת האורח/ת. למידע נוסף, ניתן לפנות באמצעות משלוח בכתב לכתובת: הרוקמים 26 חולון, בניין D קומה 2, משרדי Cello, או לשירותי האתר.
 5. התמורה
  1. השירות נמצא בפיילוט ולכן ניתן ללא עלות עד לתאריך 31/05/2023. בסיום הפיילוט יעודכן המנוי בעלות המשכיות השימוש בשירות.
 6. תנאים כללים
  1. חברת Cello שומרת לעצמה את הזכות, לבטל את השירות כולו ו/או מקצתו ו/או לשנות את תנאיו ו/או תקופת השירות, באותו אופן שבו פורסם השירות.
  2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין תנאי השימוש לבין הוראות תקנון זה או פרסומים אחרים כלשהם תגברנה הוראות תקנון זה ובלבד שאין בכך על מנת לגרוע מאיזה מזכויותיה של חברת Cello בהתאם לתנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות.
  3. רישומי חברת Cello ונהליה יהוו ראיה מכרעת לגבי כל הנושאים הקשורים לפעילות החברה ובכלל זה לשירות חניית אורחים Cello Guest בתקנון זה.
 7. אחריות
  1. חברת Cello עושה כל שביכולתה על מנת לספק לחברות ולאורחיהן חווית שימוש איכותית ובטוחה. עם זאת, השירות אינו חסין מתקלות ו/או בעיות ועשויה שלא להיות לאורח/ת גישה לשירות מעת לעת.
  2. מובהר כי לחברת Cello ו/או למי מטעמה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן רווחים אשר יגרמו לאורח/ת ו/או לרכבו/ה כתוצאה מחניית הרכב בחניון, והחבר/ה ו/או האורח/ת פוטרים את חברת Cello ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם השימוש בשירות חניית אורחים Cello Guest ו/או חניית הרכב בחניון. מומלץ לאורח/ת לבדוק טרם חניית הרכב בחניון את תנאי השימוש החלים בחניון ובשימוש בחניון, הרי שהאורח/ת מאשר/ת את תנאי השימוש בחניון.
  3. החברה מקבל/ת על עצמו/ה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החניון בו אורחיה הוזמנו, ולא תהיה לה כלפי חברת Cello כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל עניין הקשור לחניה ובכלל זה תעריפי החניון, שעות פעילות החניון ועוד.
  4. לחברת Cello הזכות לסיים / לחסום אורחים להמשך השימוש בשירות חניית האורחים Cello Guest לפי שיקול דעתה ומטעמים סבירים ככל שבוצע שימוש בלתי חוקי בשירות ובניגוד לתקנון ו/או תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, אף ללא מתן התראה מוקדמת כלשהי.
 8. ביטול
  1. בכל מקרה של ביטול העסקה לא תהיה חברת Cello ו/או מי מטעמה חייבים בכל תשלום ו/או פיצוי כלפי החברה ו/או האורחים.
  2. על תקנון שירות זה, פרשנותו, ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל, וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם תקנון שירות זה יובאו להכרעה בפני בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד.
 9. יצירת קשר
  1. בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות העסקי של החברה באמצעות אנשי הקשר. בכל תכתובת לחברה יש לכלול את פרטיך המלאים לרבות, כתובת ואימייל ליצירת קשר. החברה תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה תוך שלושה (3) ימי עסקים.
נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital