תנאי שימוש - טעינה חשמלית

אתר זה ואפליקציית Cello Charge הינם בבעלות חברת סלופארק טכנולוגיות בע"מ (להלן: "החברה") הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה. החברה מבקשת להבהיר ולפרט באמצעות מסמך זה את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכל הנוגע לשימוש במפת תחנות הטעינה באתר האינטרנט ו/או באפליקציה בנוגע למידע המסופק ע"י המצטרפים ונאסף אודותיהם ואת השימוש שהחברה ו/או צדדים שלישיים עשויים לעשות במידע.

מדיניות הפרטיות להלן חלה הן ביחס לשימוש באתר האינטרנט והן לשימוש באפליקציה מפות תחנות הטעינה החשמליות והשימוש באתר ובאפליקציה  כפופים לתנאים המפורטים להלן ולכל דין. מובהר, למען הסר ספק, כי מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש באתר ובאפליקציה ויש לראותם כמסמך אחד. מובהר, כפי שיפורט להלן, כי במסגרת השימוש באתר ו/או באפליקציה נמסר על ידיכם מידע ו/או נאסף מידע כאמור. אינכם חייבים למסור את המידע, ומסירתו הינה בהתאם לרצונכם ולשיקול דעתכם הבלעדי בעת הגלישה באתר. מובן, ככל שאינכם מסכימים לתנאים, הינכם מתבקשים להימנע משימוש באתר ו/או באפליקציה. השימוש והגלישה באתר/אפליקציה מעיד על הסכמתכם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, לרבות לשימוש בטכנולוגיות המתוארות במסמך להלן ו/או בטכנולוגיות אחרות כפי שיהיו מעת לעת לשם המטרות המפורטות במסמך זה. נוחות המסמך עושה שימוש בלשון זכר, אולם כל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד יש לקרוא כאילו נרשם אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.

מטרת המסמך דנן הינה לשקף לגולשים/ות באתר ולמשתמשים/ות באפליקציה את מדיניות הפרטיות של החברה, את אופן שמירת פרטיותכם/ן ע"י החברה, ואת השימוש שהינכם/ן מרשים/ות לעשות במידע אותו אתם/ן מספקים/ות בעת השימוש באתר ו/או באפליקציה, בין השאר, במטרה שנוכל להעניק לכם/ן שירות איכותי, יעיל ורלבנטי, והכל בהתאם לדין ולמטרות מאגרי המידע הרשומים של החברה. מובהר כי מדיניות הפרטיות עשויה להשתנות ולהתעדכן ולפיכך הינכם/ן מתבקשים/ות להתעדכן בה מפעם לפעם.

המידע שהינכם/ן מספקים/ות לנו

במהלך השימוש באתר ו/או באפליקציה, ההרשמה לפרויקט ובעת השתתפותכם/ן בפרויקט יתכן ותתבקשו למסור מידע אודותיכם/ן. נתונים אישיים, לרבות בעת ביצוע פעולות באתר ו/או באפליקציה, יכולים להיאסף ולהישמר במאגרי המידע של החברה אך ורק לפי רצונכם/ן ועל פי פנייתכם/ן ישירות לחברה, כאמור.

כמו כן, בעת שימושכם/ן באתר ו/או באפליקציה מכל אמצעי שהוא (מחשב, מכשיר סלולארי וכד') נאסף באופן אוטומטי מידע אודותיכם/ן, לדוגמא נתוני הגלישה, נתוני תקשורת ופרטי ספק האינטרנט שלכם, כתובת IP (של האמצעי באמצעותו גלשת), סוג הדפדפן, מידע הקשור למשאבים שונים בהם השתמשת בגלישה ועוד. ככל שלא סיפקת במהלך השימוש נתוני המזהים אתכם/ן, אזי המידע שייאסף יהיה בעל אופי כללי וסטטיסטי ולא יישמר באופן המזוהה עימכם/ן.

בנוסף, מידע אודותיך, כמפורט לעיל, נאסף גם כאשר הינך עובר/ת לגלוש באתרים ו/או בקישורים של צדדים שלישיים.

איסוף ושימוש במידע

החברה עשויה לעשות שימוש ב-Google Analytics ו/או בכלים אחרים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים באתר ו/או באפליקציה, סוגי המכשירים הסלולריים המשמשים לכניסה וצריכת השירותים על ידם, ושלל הפעולות שנעשות על-ידי משתמשים/ות באתר. המידע שייאסף הינו אגרגטיבי ולא מאפשר זיהוי פרסונלי של משתמש/ת. השימוש ב- Google Analytics, כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הכללית של החברות והפרטנית לכל מוצר, ככל שקיימת, באופן שאינו גורע אחד מהשנייה.

ידיעתך כי החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע מסוג "קוקיז", Pixels ו/או Tags למינהם. המדובר בקבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה ו/או שורות קוד המוטמעות בדפדפן. אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר ו/או באפליקציה, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך, לדוגמא, חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא. כמו כן, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, משך השהייה, מקור ההגעה לאתר ועוד. המידע הנ"ל מוצפן ולא מאפשר זיהוי אישי שלך. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה- "קוקיז", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך, ואף תוכל לנטרל את השימוש ב Google Analytics, על ידי שינוי ההגדרות באתר גוגל אולם יתכן כי שינוי ההגדרות וחסימת השימוש בכלים המפורטים לעיל תפגע בחוויית השימוש שלכם באתר ו/או באפליקציה וביכולת לצפות בתוכן המוצג באתר.

שירותי צדדים שלישיים

יתכן כי חלק מהמוצרים ו/או השירותים המוצגים והמוצעים באתר ניתנים על ידי שותפים עסקיים של החברה, ויתכן כי באתר יוטמעו קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, בין אם בקישור פיזי (LINK) ובין באמצעות פרסומות. שירותים אלו אינם ניתנים על ידי החברה ואין לחברה מידע ו/או שליטה אודות תנאי הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. מידע כזה אינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה אלא למדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים ולפיכך החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל מידע הנמסר לצדדים שלישיים על ידכם. למען שמירה על המידע הנמסר על ידכם הינכם מתבקשים לבדוק את מדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלו, לפני שתבחרו למסור להם מידע כלשהו ולוודא כי אלו מקובלים עליכם. האחריות המלאה על השימוש בשירותי צדדים שלישים חלה בלעדית עליכם, ואין החברה אחראית להשלכה כלשהי כתוצאה משימוש בשירותים של הצדדים השלישיים.

שימוש במידע

גלישתכם באתר ו/או באפליקציה מהווה הסכמתכם למסירת המידע אודותיכם, לשמירתו במאגרי החברה ולשימוש שהחברה ו/או צדדים שלישיים עשויים לעשות במידע שנאסף אודותיכם. החברה ו/או מי מטעמה מחויבת לשמור על סודיות וחשאיות המידע שברשותה בהתאם לחוק החל. החברה תשתמש במידע על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות הדין.

השימוש במידע הנמסר על ידכם ישמש, בין היתר, לצורך התאמת האתר ו/או האפליקציה והשירותים להעדפותיכם, ניהולו התקין של האתר ו/או האפליקציה כמו גם לשם מתן שירות ללקוחות לרבות בקשר עם הפרויקט וייעול הקשר עם החברה ו/או צדדים שלישיים, ובכלל זה לצורך ביצוע פניות למטרות שיווק ושירות ו/או הבהרות ועדכונים בכל עניין הקשור למוצרים ו/או לשירותים שמסופקים על ידי החברה, ובכל צורה שהיא ובכלל זה בדואר אלקטרוני, בהודעות כתובות לרבות באמצעות יישומים לטלפונים ניידים וכל אמצעי אחר.

כמו כן, החברה רשאית לשתף את המידע שנאסף ו/או הינכם/ן מוסרים/ות מרצונכם/ן בעת גלישה באתר עם שותפים עסקים ו/או צדדים שלישיים של החברה, בין היתר, על מנת שניתן יהיה להציע לכם/ן מוצרים ו/או שירותים אשר עשויים להיות רלבנטיים עבורכם/ן והכל על פי דין ובעת שהינכם/ן רוכשים/ות מוצר ו/או שירות מצדדים שלישיים ומידע רלבנטי יועבר להם לצורך השלמת תהליך הרכישה ומתן השירות, הליכים משפטיים ככל שיתנהלו בין החברה לבין הגולשים באתר ו/או האפליקציה המצטרפים לפרויקט, בכל מקרה של מתן צו משפטי בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, בעת מתן הסכמה מפורשת על ידכם ו/או כדי למנוע פגיעה ו/או נזק לחברה, לאתר, לגולשים ו/או לצד שלישי.

החברה עושה ככל יכולתה על מנת להקפיד כי הטיפול במידע העובר באתר ו/או האפליקציה ע"י עובדיו יבטיח את פרטיותך וכי תישמר סודיותך והכל בכפוף לדרישות הדין הרלבנטיות, ובכלל זה חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

בכל מקרה החברה תכבד כל צו שיפוטי ו/או הוראות רשות מוסכמת ו/או סמכות שבדין המחייבים אותן למסור מידע, וכן בכל הליך משפטי ו/או מחלוקת מכל סוג יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך ו/או בקשר אליך ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה לפי שיקול דעתה הבלעדי כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק ו/או פגיעה חמורים לרכושם ו/או לבטחונם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי החברה ו/או מי מלקוחותיה.

כמו כן, מסירת המידע לצד שלישי תתכן גם מקום שפעילות החברה תתמזג עם פעילותו של צד שלישי ובכפוף לכך שהצד השלישי יקבל על עצמו את תנאי מדיניות הפרטיות דנן כלשונה.

סודיות במידע ואבטחת המידע

החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים הקיימים במטרה להבטיח את השמירה אודות המידע שהינך מוסר/ת ועל סודיותו. בתוך כך, החברה משתמשת בשרתים מאובטחים לשם אחסון המידע ובאמצעי הצפנה. יחד עם זאת ידוע, כי חרף המאמצים לנקוט בכל הפעולות הסבירות לשם הגברת האבטחה,  הרי שהשימוש באינטרנט אינו בטוח באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח העדר תקלות מוחלט, שלמות מידע ובטיחותו. על כן, המידע הנמסר לאתר ו/או האפליקציה הינו מרצונם החופשי של הגולשים, ובאחריותם המלאה בלבד והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, שיגרם עקב חדירה לא מורשית למידע ו/או עקב העברתו צדדים שלישיים. ככל שתתעורר כל שאלה ביחס לאבטחת המידע ופרטיות נתוניכם האישיים באתר, אנא פנו לחברה בכתובת הדואר האלקטרוני support@cellopark.com

מובהר כי המשתמשים אחראים לשימוש בפרטים המזהים אותם אישית, וגם עליהם האחריות לנקוט אמצעי אבטחה ובכלל זה שימוש באמצעי אבטחה נגד וירוסים, אי מסירתם של פרטי הזדהות לצד שלישי לא ידוע ובכלל זה בדוא"ל ו/או ברשתות חברתיות ו/או ברשתות ציבוריות. החברה מבהירה כי היא אינה פונה בדוא"ל בבקשה לקבל פרטים אישיים ו/או קוד סודי וכד'.

הזכות לעיין במידע הנאסף

כאמור לעיל, השימוש באתר ו/או האפליקציה על ידי המשתמשים הינה מרצונם החופשי, וכך גם מסירת המידע הנובע מכך. הינכם רשאים לעיין בכל עת במידע שתספקו מרצונכם החופשי וישמר על ידינו ואף במידע שנאסף בעת השימוש.

חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981 מקנה לכל אדם זכות לעיין במידע שנאסף אודותיו והמחוזק במאגר מידע ואף לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. לפיכך, ככל שתתקבל פניה בכתב בנוגע למידע כאמור, ובכפוף לאימות זהותך במידת הצורך על מנת לענות לבקשתך, החברה תיידע אותך בכתב אילו נתונים אישיים מאוחסנים אצלנו והכל בכפוף לדין המקומי החל בעניינים מעין אלו. החברה תבחן את הבקשה לעיון במידע ואם מידע כאמור אינו מדויק, החברה תתקן או תמחק את המידע לפי בקשתך בכפוף לדין החל בנסיבות העניין. ככל שהבקשה לעדכון המידע, ובכלל זה שינויו ו/או מחיקתו תתקבל, תפעל החברה לביצוע הבקשה ככל האפשר תוך 30 ימים ממועד קבלת הפניה. למידע נוסף, אנא פנו באמצעות משלוח בכתב לכתובת: הרוקמים 26, חולון או בדוא"ל support@cellopark.com או פנו לשירותי האתר בכתובת https://cellocharge.com/.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר ו/או האפליקציה לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות בין אם מדובר בתקלה ובין מכל סיבה אחרת. מובן כי החברה לא תהייה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם לך ככל ששירותי האתר ו/או האפליקציה יופרעו. בנוסף, החברה תוכל לשנות את מבנה האתר ו/או האפליקציה בהתאם לשיקול דעתה, ובכלל זה את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – כולם ו/או חלקם והכול ללא צורך ליתן כל הודעה על כך מראש.

יצירת קשר

ככל שיש לכם שאלות נוספות או הבהרות בכל עניין בקשר עם תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או בכל נושא אחר, נשמח אם תיצרו איתנו קשר בכתובת support@cellopark.com או באמצעות שיחה טלפונית למוקד שירות הלקוחות שמספרו 9070* (בשעות הפעילות 08:00-17:00).

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל). סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

 

תאריך עדכון: 22/08/2022

נְגִישׁוּת
איפוס
הצהרה

מבוא

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש מידע עבור כלל המשתמשים ועבור משתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים דגש רב על הנגשת האתר לכל אדם לרבות לבעלי מוגבלויות. הכל במטרה לאפשר חווית גלישה טובה, מועילה ומהנה יותר. בתוך כך, אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות ועל כן הושקעו משאבים רבים במטרה להקל על השימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה, זאת מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

 

כיצד עובדת ההנגשה באתר?

באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.

 

מה בתפריט?

- מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת

- הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים

- עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה

- שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר

- התאמת אתר לעיוורי צבעים

- שינוי הפונט לקריא יותר

- הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

- הגדלת התצוגה לכ־200%

- הדגשת קישורים באתר

- הדגשת כותרות באתר

- הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

- הצהרת נגישות

- שליחת משוב נגישות

 

הבהרה

חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר, אך מאחר ואנו מעלים עדכונים באופן שוטף, ייתכן שגם בהמשך יהיו אי אלו דפים או תכנים מסוימים שיימצאו לא מתאימים במלואם לדרישות התקן הנ"ל, אולם כל זאת שלא בכוונת מתכנן אלא עקב טעויות העלולות לקרות בתום לב.

לשם כך, נרתם צוות האתר לבצע באופן תדיר בדיקות לעמידה בדרישות התקן , אם בכל זאת מצאת ו/או נתקלת בקשיים בגלישה בנושא הנגישות, אל תהססו להפנות את תשומת ליבנו לכך.

כדי שנוכל לטפל בבעיה בדרך הטובה ביותר בבקשה צרפו פרטים מלאים ככל שניתן (תיאור הבעיה, מהי הפעולה שניסיתם לבצע, באיזה דף גלשתם וסוג הטכנולוגיה המסייעת במידה והשתמשתם.) אם ברצונכם לקבל משוב אישי אנא ציינו בפנייתכם את שמכם המלא ואת אופן ההתקשרות הרצוי (טלפון, דוא"ל או כתובת למשלוח דואר).

רכזת נגישות: רחלי דחבש

טלפון: 03-7187711

דואר אלקטרוני: access@cellopark.com

משוב נגישות
שליחה
המשוב נשלח בהצלחה!
תודה. אחד מנציגינו ייצור איתך קשר בהקדם האפשרי.
סמן גדול (שחור)
סמן גדול (לבן)
חלונית הגדלה
הגדלת גופן
הקטנת גופן
גופן קריא
מונוכרום
ניגודיות כהה
ניגודיות בהירה
הדגשת קישורים
הדגשת כותרות
תיאור תמונות
ניווט במקלדת
ביטול הבהובים
Powered by Emilia Digital