תעריפי רשויות

רחבי העיר
ימי חול יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף אורח לשעה
4.10
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 17:00
שעת סיום: 22:00
תעריף אורח לשעה
4.10
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף תושב לשעה
3.00
תעריף אורח לשעה
6.00
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
6.00
תעריף תושב לשעה
3.00
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
מתחם בילוי וקניות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
5.40
תעריף תושב לשעה
2.70
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
מתחם בילוי וקניות
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
2.70
תעריף אורח לשעה
5.40
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר עד השעה 16:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 16:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר עד השעה 16:00
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
5.40
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
5.40
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר עד השעה 19:00
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
תעסוקה ומסחר - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
18.00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
תעסוקה ומסחר - חניה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
18.00
תעריף תושב לשעה
0.00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
תעסוקה ומסחר - חניה יומית
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
18.00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
תעסוקה ומסחר - לפי שעות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
תעסוקה ומסחר - לפי שעות
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
5.40
תעריף תושב לשעה
0.00
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
תעסוקה ומסחר - לפי שעות
יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
13.00
15 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
חניה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
13.00
15 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
3.90
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
3.90
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
חנייה למספר ימים אפשרית רק בחניון טווח ארוך (בשטח שדה התעופה הישן)
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף אורח לשעה
27.20
15 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 21:00
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
מרכזי קניות
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.30
תעריף תושב לשעה
4.30
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
מרכזי קניות
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
4.30
תעריף תושב לשעה
4.30
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
סובב אוניברסיטה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.30
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
סובב אוניברסיטה
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
4.30
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.30
תעריף תושב לשעה
4.30
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
4.30
תעריף תושב לשעה
4.30
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
חוף הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חוף הים - חניה יומית
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף אורח לשעה
20.00
תעריף תושב לשעה
0.00
10 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
14:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף תושב לשעה
2.10
תעריף אורח לשעה
4.20
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
2.10
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חוף הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 02:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
6.30
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
חוף הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 02:30
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
6.30
תעריף אורח לשעה
6.30
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
21:30 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
6.30
תעריף תושב לשעה
2.50
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
2.50
תעריף אורח לשעה
6.30
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
מתחם שוק העירוני
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
מתחם שוק העירוני
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף תושב לשעה
4.80
תעריף אורח לשעה
6.40
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון העירייה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף תושב לשעה
4.80
תעריף אורח לשעה
6.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון העירייה
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון משכן לאומנויות הבמה
ימי חול
שעת התחלה: 19:00
שעת סיום: 23:59
תעריף תושב לשעה
4.80
תעריף אורח לשעה
6.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון משכן לאומנויות הבמה
יום שבת
שעת התחלה: 21:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
עיר העתיקה
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
עיר העתיקה
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף תושב לשעה
4.80
תעריף אורח לשעה
6.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שד' רגר ורח' ליאונרד ברנשטיין
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף תושב לשעה
4.80
תעריף אורח לשעה
6.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שד' רגר ורח' ליאונרד ברנשטיין
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף תושב לשעה
4.80
תעריף אורח לשעה
6.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שד' רגר ורח' ליאונרד ברנשטיין
יום שבת
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום: 23:59
תעריף תושב לשעה
4.80
תעריף אורח לשעה
6.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שכונה א': אזור 2 ואזור 3
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שכונה א': אזור 2 ואזור 3
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שכונה ב': אזור 13 רח' שניאור
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף תושב לשעה
4.80
תעריף אורח לשעה
6.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
שכונה ב': אזור 13 רח' שניאור
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף אורח לשעה
6.40
תעריף תושב לשעה
4.80
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניה חודשית
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
150.00
15 דקות חניה בחינם (יומי)
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
3.00
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
3.00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
מועצה דתית - חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
15.00
תעריף תושב לשעה
15.00
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
מועצה דתית - חניה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
15.00
תעריף אורח לשעה
15.00
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
מועצה דתית - חניה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
מועצה דתית - חניה שעתית
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
4.20
תעריף אורח לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
מרכז מסחרי נוימן
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
4.20
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
מרכז מסחרי נוימן
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
4.20
תעריף אורח לשעה
4.20
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רח העליה שערי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רח העליה שערי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף תושב לשעה
4.20
תעריף אורח לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
4.20
תעריף תושב לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
התנאים חנה סנש
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 21:00
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
14:30 שעות
התנאים חנה סנש
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
מתתיהו
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 23:30
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
16:00 שעות
מתתיהו
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 19:30
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:30
שעת סיום: 14:30
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
אזור התעשייה-ללא רחוב המלאכה
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
2.60
תעריף תושב לשעה
2.60
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור התעשייה-ללא רחוב המלאכה
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 15:00
תעריף אורח לשעה
5.40
תעריף תושב לשעה
2.60
תעריף לשעה
2.60
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור התעשייה-ללא רחוב המלאכה
יום שבת
שעת התחלה: 19:00
שעת סיום: 23:00
תעריף תושב לשעה
2.60
תעריף לשעה
2.60
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניית רחובות
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 18:00
תעריף אורח לשעה
5.40
תעריף לשעה
5.40
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניית רחובות
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף לשעה
5.40
תעריף אורח לשעה
5.40
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניית רכבת
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 05:30
תעריף אורח לשעה
5.40
תעריף לשעה
5.40
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
05:30 שעות
אזור הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 22:00
תעריף תושב לשעה
6.30
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
6.30
תעריף תושב לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
תעריף תושב לשעה
6.30
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
5.46
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
5.46
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
רמת הדר
ימי חול
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 21:00
תעריף אורח לשעה
5.46
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
רמת הדר
יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
5.46
זמן חניה מקסימלי
02:00 שעות
חניה יומית עד 17:00.החל משעה זו החניה לתושבים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
חניה יומית עד 17:00.החל משעה זו החניה לתושבים בלבד
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
חניה יומית עד השעה 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
חניה יומית עד השעה 19:00
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
חניה שעתית עד 17:00. משעה זו החניה לתושבים בלבד
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 17:00
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
חניה שעתית עד 17:00. משעה זו החניה לתושבים בלבד
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
חניה שעתית עד 19:00
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
חניה שעתית עד 19:00
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
6.30
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
חנייה - חודשית
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
250.00
15 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
תעריף אורח לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחוב הרצל
ימי חול יום שישי
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחוב הרצל
יום שבת
שעת התחלה: 20:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
4.20
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
3.28
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.00
תעריף תושב לשעה
2.00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף תושב לשעה
2.00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
משכית, הסדנאות, המנופים, החושלים, שנקר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
6.20
תעריף תושב לשעה
6.20
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
משכית, הסדנאות, המנופים, החושלים, שנקר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף תושב לשעה
6.20
תעריף אורח לשעה
6.20
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
אזורי תעשיה
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף תושב לשעה
0.01
תעריף אורח לשעה
6.20
659 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזורי תעשיה
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
6.20
תעריף תושב לשעה
0.01
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
סוקולוב בן גוריון חניון הנדיב 4
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
6.20
תעריף תושב לשעה
6.20
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
סוקולוב בן גוריון חניון הנדיב 4
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף תושב לשעה
6.20
תעריף אורח לשעה
6.20
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
פארק הרצליה וחופי הים
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
6.20
תעריף תושב לשעה
0.01
זמן חניה מקסימלי
16:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף תושב לשעה
0.01
תעריף אורח לשעה
6.20
659 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
6.20
תעריף תושב לשעה
0.01
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
רחוב אריק איינשטיין
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
6.20
תעריף תושב לשעה
6.20
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחוב אריק איינשטיין
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 15:00
תעריף תושב לשעה
6.20
תעריף אורח לשעה
6.20
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
פארק המושבה
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 23:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
16:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף אורח לשעה
4.00
תעריף תושב לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
10:00 שעות
אזור תעסוקה ומסחר - איירפורט סיטי חנייה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
27.80
5 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
18:00 שעות
אזור תעסוקה ומסחר - איירפורט סיטי חנייה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
27.80
5 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
13:00 שעות
אזור תעסוקה ומסחר - איירפורט סיטי חנייה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
5.10
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור תעסוקה ומסחר - איירפורט סיטי חנייה שעתית
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
5.10
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
27.80
5 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
18:00 שעות
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
27.80
5 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
13:00 שעות
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה שעתית
ימי חול
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
5.10
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון גולן איירפורט סיטי חנייה שעתית
יום שישי
שעת התחלה: 06:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
5.10
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור הפארק
ימי חול יום שישי
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
5.00
זמן חניה מקסימלי
15:00 שעות
אזור הפארק
יום שבת
שעת התחלה: 07:00
שעת סיום: 22:00
תעריף אורח לשעה
5.00
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
15:00 שעות
חניית אקספרס
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
5.00
תעריף תושב לשעה
5.00
זמן חניה מקסימלי
00:30 שעות
חניית אקספרס
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף תושב לשעה
5.00
תעריף אורח לשעה
5.00
30 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
00:30 שעות
מע"ר - מרכז עסקים ראשי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
5.00
תעריף תושב לשעה
5.00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
מע"ר - מרכז עסקים ראשי
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
5.00
תעריף תושב לשעה
5.00
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף תושב לשעה
0.00
תעריף אורח לשעה
5.00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
5.00
תעריף תושב לשעה
0.00
זמן חניה מקסימלי
05:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
6.50
זמן חניה מקסימלי
02:15 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף אורח לשעה
6.50
זמן חניה מקסימלי
02:15 שעות
רחוב ככר פלומר (רכבת מרכז השמונה) חניון יומי
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 16:00
תעריף אורח לשעה
22.00
10 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
רחוב ככר פלומר (רכבת מרכז השמונה) חניון יומי
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף אורח לשעה
22.00
10 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחוב מאפו, רחוב תל מאנה
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
6.50
זמן חניה מקסימלי
02:15 שעות
רחוב מאפו, רחוב תל מאנה
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף אורח לשעה
6.50
זמן חניה מקסימלי
02:15 שעות
רחוב מאפו, רחוב תל מאנה חניה יומית
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
22.00
10 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחוב מאפו, רחוב תל מאנה חניה יומית
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף אורח לשעה
22.00
10 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחוב קדושי בגדד חניון יומי
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 16:00
תעריף אורח לשעה
22.00
10 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
07:00 שעות
רחוב קדושי בגדד חניון יומי
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 15:00
תעריף אורח לשעה
22.00
10 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר רכב מסחרי מעל 10 טון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
12.00
20 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר רכב מסחרי מעל 10 טון
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
12.00
20 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר רכב פרטי
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
4.00
20 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר רכב פרטי
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
4.00
20 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אלחדיף
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
אלחדיף
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
חניוני העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
חניוני העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחוב הגליל בין הירדן לקישון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
רחוב הגליל בין הירדן לקישון
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
רחוב הירדן (בין הגלבוע לגליל)
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
2.00
זמן חניה מקסימלי
00:30 שעות
רחוב הירדן (בין הגלבוע לגליל)
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
2.00
זמן חניה מקסימלי
00:30 שעות
שוק עליון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
שוק עליון
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
שוק תחתון
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 20:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
שוק תחתון
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
4.00
זמן חניה מקסימלי
01:00 שעות
אזור תעשיה צפוני וגן נחום
ימי חול יום שישי
שעת התחלה: 18:00
שעת סיום: 23:59
תעריף תושב לשעה
5.80
תעריף אורח לשעה
5.80
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
אזור תעשיה צפוני וגן נחום
יום שבת
שעת התחלה: 12:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
5.80
תעריף תושב לשעה
5.80
זמן חניה מקסימלי
12:00 שעות
חניון ציבורי מערבי
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף תושב לשעה
5.80
תעריף אורח לשעה
5.80
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
כלל האזורים רכב כבד
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף תושב לשעה
17.40
תעריף אורח לשעה
17.40
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 20:00
תעריף תושב לשעה
5.80
תעריף אורח לשעה
5.80
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
5.80
תעריף תושב לשעה
5.80
זמן חניה מקסימלי
04:00 שעות
שער הכרמל נחום חת
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:01
שעת סיום: 23:58
תעריף אורח לשעה
5.80
תעריף תושב לשעה
5.80
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
חניון אשכנזי
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
5.70
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון אשכנזי
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
5.70
90 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
חניון ביג - כניסה
ימי חול יום שישי יום שבת
שעת התחלה: 00:00
שעת סיום: 23:59
תעריף אורח לשעה
5.70
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
24:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
5.70
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 09:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
5.70
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור המלונות תשלום לפי תימרור
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
6.63
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
אזור המלונות תשלום לפי תימרור
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף אורח לשעה
6.63
זמן חניה מקסימלי
08:00 שעות
אזור המלונות תשלום לפי תימרור
יום שבת
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
6.63
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
קניון יקנעם
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
3.00
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
קניון יקנעם
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
3.00
180 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
רחבי העיר
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 19:00
תעריף אורח לשעה
3.00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
11:00 שעות
רחבי העיר
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 14:00
תעריף אורח לשעה
3.00
120 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
06:00 שעות
אזור חניה עד שעה 16:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 16:00
תעריף אורח לשעה
6.90
תעריף תושב לשעה
6.40
תעריף לשעה
5.50
תעריף לשעה
5.10
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור חניה עד שעה 16:00
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף לשעה
5.10
תעריף לשעה
5.50
תעריף תושב לשעה
6.40
תעריף אורח לשעה
6.90
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור חניה עד שעה 17:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 17:00
תעריף לשעה
5.10
תעריף לשעה
5.50
תעריף תושב לשעה
6.40
תעריף אורח לשעה
6.90
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור חניה עד שעה 17:00
יום שישי
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 13:00
תעריף אורח לשעה
6.90
תעריף תושב לשעה
6.40
תעריף לשעה
5.50
תעריף לשעה
5.10
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור חניה עד שעה 18:00
ימי חול
שעת התחלה: 08:00
שעת סיום: 18:00
תעריף לשעה
5.10
תעריף לשעה
5.50
תעריף אורח לשעה
6.90
תעריף תושב לשעה
6.40
60 דקות חניה בחינם (יומי)
זמן חניה מקסימלי
03:00 שעות
אזור חניה עד שעה 18:00
יום שישי